GSDD Galatasaray S. K. üyelerinin sosyal ve iş yaşamlarında birliktelik sağlamak, ortak değer ve hedefler çerçevesinde özgürce düşünce üretmek, strateji geliştirmek, vizyoner bakışla daha güçlü Galatasaray için perspektifler oluşturmayı amaçlayan bir oluşumdur.

Bilgilendirme: Galatasaray Spor Kulübü’nün yaklaşık 17.000 üyesi olup; 8.000 kadar üyenin kaydı açıktır. Seçimli Genel Kurullara katılım 4.000-5.000 arasında gerçekleşir. Mali Genel Kurullara 1500 kadar üye katılıp, toplantı sonlarında bu sayı 100’ün altına dahi inebilmektedir. Yılda 1 kez yapılan Genel Kurullardaki bilgilendirme, resmi site açıklamaları, az sayıdaki sosyal tesislerde nadiren buluşmak özellikle ilgi seviyesi yüksek üyelere yetmemektedir.

Bilgilenmek, Galatasarayı konuşmak, tartışmak, yönetim icraatlerini değerlendirmek, sosyal yaşamda ve iş yaşamında birliktelik için uygun ortam mevcut değildir; Galatasaray üyelerinin bazıları diğerlerine oranla GS’yi daha fazla bilmek, takip etmek ve üyeliğini daha yoğun yaşamak istemektedirler.

Derneğimiz Galatasaray’a maddi yardım amacı ile kurulan bir işadamları derneği değildir; günümüzdeki bütçe büyüklüklerimizin bu gibi bağış rakamlarını anlamsız hale getirdiği görüşündeyiz. Derneğimizin sosyal lokali bulunmayıp, Binicilik şubesi tesislerimiz başta olmak üzere mevcut mekanlar kullanılmaktadır. Galatasaray Düşünce Derneği Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin organize birlikteliği için kurulmuştur, camiamızın ihtiyacı olduğuna ve yararlı olacağına inandığımız, mevcutlardan farklı formatta bir oluşumdur.