Galatasaray Düşünce Derneği olarak son dönemde Galatasaray Kulübü’nde yaşanan olayları üzüntüyle takip etmekteyiz.

Galatasaray Spor Kulübü, Tevfik Fikret’in “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” düsturunu ilke edinmiştir. Galatasaraylılar “Düşünce Özgürlüğü” kavramını son derece ciddiye alırlar ve korunmasına azami önem verirler.

İçeriği ne olursa olsun, ister beğenelim ister beğenmeyelim, fikirler bizler için değerlidir. Voltaire tarafından 6 Şubat 1770 tarihinde Le Riche başkeşişine yazıldığı iddia edilen; “Muhterem, yazdıklarınızdan nefret ediyorum ama yazmaya devam etmeniz için canımı veririm” cümlesi ifadenin varoluşunu sürdürmenin özgür düşünce için temel oluşturduğunu vurgulamaktadır.

Ne yazık ki son dönemde camiamızda eleştiriye karşı tahammülsüz davranıldığı, fikirleri yarıştırmak yerine fikirlerin susturulmaya çalışıldığı görülmektedir.
Genel Kurul kürsüsünden yapılan ve tüzükteki açık hükme rağmen cevap verilmeyen soru ve eleştiri sahiplerinin bazıları Disiplin Kuruluna verilmiştir.

Bu soruşturmalar herhangi bir ceza yaptırımı ile sonuçlanmasa bile Türk Ceza Kanununa göre hakaret suçu oluşturmayan  fikirlerin yargılanmaya ve cezalandırılmaya çalışılması “Galatasaray Etik Değerleri’ne” ve insan haklarına aykırıdır. Galatasaray Düşünce Derneği her düşüncenin Galatasaray’ı zenginleştirmek adına konuşulabilmesi için gerekli ortamın korunmasını savunmaktadır.

GSDD Yönetim Kurulu